Οι Υπηρεσίες μας

Σαν 3PL logistics, αναλαμβάνουμε διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, διαχείρισης του αποθέματος και εκπλήρωση του με βάση τις απαιτήσεις σας.

Τι κάνουμε:

Αποθήκευση και Διανομή

Συσκευασία & Ανασυσκευασία

Cross Docking

Ιδιωτικός Τελωνειακός Χώρος

Ζητήστε μας μια προσφορά

Αποθήκευση και Διανομή

Αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων στις αποθήκες μας μέσω του ηλεκτρονικού και λογιστικού μας συστήματος, με δυνατότητα online παρακολούθησης των εμπορευμάτων από τον πελάτη.

Συσκευασία & Ανασυσκευασία

Προσφέρουμε εντός των αποθηκών μας, υπηρεσίες ανασυσκευασίας, συσκευασιας συρρίκνωσης, παλετοποίησης και διαλογής εμπορευμάτων με ετικετοκόλληση ή θερμοσυρρίκνωση

Cross Docking

Οι εγκαταστάσεις μας, υποστηρίζουν υπηρεσίες Cross Docking, λειτουργώντας ως σημείο συντονισμού και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων, με άμεση διανομή σε Ελλάδα ή Εξωτερικό